ZWROTY

ZWROTY I WYMIANY

1. Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres contact@novinska.com informacji o zamiarze dokonania zwrotu nie później niż 14 dnia od momentu otrzymania produktu i wysłania zwróconego towaru na adres: NOVINSKA ul. Ogrodowa 8E/40, 05-500, Józefosław. W przypadku przesyłki do paczkomatu, zwroty należy kierować do paczkomatu nr JUZ01N, przy ul. Ogrodowej 20 w Józefosławiu.

3. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, koszty zwrotu produktu pokrywa Sklep. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż zwykły sposób dostarczenia oferowany przez serwis www.novinska.com, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest w stanie niezmienionym. Dla przyspieszenia procedury prosimy o dołączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu (np. kopii faktury VAT , paragonu, potwierdzenia zapłaty/ odbioru towaru).

5. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

6. Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki, w ciągu 7 dni.