REGULAMIN

POSTANOWNIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.novinska.com,  zwanego dalej "Sklepem".

2. Właścicielem sklepu NOVINSKA jest HANDBAGS BAO BAO – Maria Nowińska-Ślązak z siedzibą: 05-500 Józefosław, ul. Ogrodowa 8E/40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 140261203, posiadającymi NIP 9511916420, zwana w dalej "Administratorem".

3. Adres sklepu: Chmielna 20 lok. 102, 00-021, Warszawa

4. Każda osoba dokonując zakupów w Sklepie i klikając przy wypełnieniu formularza zamówienia przycisk „Akceptuję regulamin sklepu NOVINSKA” staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

6. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności.

7. Administratorem Danych osobowych jest HANDBAGS BAO BAO – Maria Nowińska-Ślązak z siedzibą: 05-500 Józefosław, ul. Ogrodowa 8E/40 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 140261203, posiadającymi NIP 9511916420.

8. Administrator Danych jest Maria Nowińska-Ślązak zamieszkała w Józefosławiu, kontakt: Ogrodowa 8E/40, maria@nowinska.eu

9. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.

10. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

11. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług lub dostawy towarów określonych w Regulaminie.

12. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić bezpieczeństwo.

RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż detaliczna akcesoriów.

2. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w serwisie NOVINSKA są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody autora.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez serwis www.novinska.com przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8:30-16:30.

4. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

5. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane:

  1. Imię i nazwisko
  2. Adres korespondencyjny
  3. Adres e-mail
  4. Numer telefonu niezbędny do wysłania przesyłki     
 1. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 2. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika:
  1. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 5. Użytkownik i Sklep każdorazowo związani są ceną i warunkami sprzedaży Produktu obowiązującymi w chwili złożenia na niego zamówienia.
 6. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
  1. płatności internetowe realizowane przez bramkę P24 (Przelewy24)
  2. przelew tradycyjny na konto o nr 51 1950 0001 2006 6340 8071 0001
  3. platność za pobraniem
  4. płatności online BLIK
  5. płatności odroczone i ratalne PayPo
 7. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem paczkomatów InPost bądź kurierem. Dla każdego zamówienia powyżej 499 zł dostawa jest darmowa.
 8. NOVINSKA realizuje zamówienia na terenie Polski.
 9. Deklarowany przeciętny czas dostawy zakupionych produktów w kraju wynosi 2 dni robocze licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia .
 10. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  1. Imię i nazwisko/firmę,
  2. Adres zamieszkania/siedziby,
  3. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  4. Numer zamówienia,
  5. Adres korespondencyjny
 11. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 12. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

PRODUKTY

1. Wszelkie Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe i oryginalne.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) , Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres contact@novinska.com informacji o zamiarze dokonania zwrotu nie później niż 14 dnia od momentu otrzymania produktu i wysłania zwróconego towaru na adres: NOVINSKA ul. Ogrodowa 8E/40, 05-500, Józefosław. W przypadku przesyłki do paczkomatu, zwroty należy kierować do paczkomatu nr JUZ01N, przy ul. Ogrodowej 20 w Józefosławiu.

3. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, koszty zwrotu produktu pokrywa Sklep. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż zwykły sposób dostarczenia oferowany przez serwis www.novinska.com, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest w stanie niezmienionym. Dla przyspieszenia procedury prosimy o dołączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu (np. kopii faktury VAT , paragonu, potwierdzenia zapłaty/ odbioru towaru).

5. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

6. Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki, w ciągu 7 dni.

REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego Produktu z umową, Użytkownik będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres contact@novinska.com lub wysłane wraz z produktem i opisem na adres: NOVINSKA, Szklarniowa 90, 05-070, Sulejówek.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży, Użytkownik będący konsumentem, ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli Użytkownik będący konsumentem z powodu nadmiernych kosztów nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, Użytkownik będący konsumentem ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna .

6. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

7. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

8. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Użytkownika alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

9.Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikacjęjednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.vegansnout.com oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.

3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta użytkownika.

4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

5. Administrator serwisu novinska.com zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej sklepu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacja sklepu. Zarejestrowani klienci sklepu NOVINSKA zostaną poinformowania o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie sklepu NOVINSKA, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmuje starania , aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego klientów.